ДОВЀДЕНИЦА

ДОВЀДЕНИЦА ж. Дъщеря от предишен брак на жена, встъпила в нов брак, обикн. по отношение на новия ѝ мъж; доведена дъщеря.

— Друга (диал.) форма: доведнѝца.

Списък на думите по буква