ДОВЀЗВАНЕ

ДОВЀЗВАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от довезвам1 и от довезвам се.

ДОВЀЗВАНЕ

ДОВЀЗВАНЕ2, мн. няма, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от довезвам2 и от довезвам се.

Списък на думите по буква