ДОВЀРЕНИЧКА

ДОВЀРЕНИЧКА ж. Довереница. Народната представителка .. работи като механик на АТЦ .. в Благоевград и е довереничка на избирателите от II избирателен район. НМ, 1976, бр. 258, 2.

Списък на думите по буква