ДОВЀЧЕРАШЕН

ДОВЀЧЕРАШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Рядко. Който ще бъде, ще стане довечера; довечершен. Довечерашното представление вълнуваше от много дни обществото. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 100.

Списък на думите по буква