ДОВЀЧЕРШЕН

ДОВЀЧЕРШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Рядко. Довечерашен. — Слав кривна към Тюлеви, защото бяха се наговорили с баджанака си да поговорят за довечершното партийно събрание. Г. Караславов, ОХ II, 487.

Списък на думите по буква