ДОВЀЯ

ДОВЀЯ1. Вж. довявам1.

ДОВЀЯ

ДОВЀЯ2. Вж. довявам2.

Списък на думите по буква