ДОВЗЀМА

ДОВЗЀМА1. Вж. довземам1 и довзимам1.

ДОВЗЀМА

ДОВЗЀМА2. Вж. довземам2 и довзимам2.

Списък на думите по буква