ДОВЗЀМАНЕ

ДОВЗЀМАНЕ1, мн. няма, ср. Отгл. същ. от довземам1 и от довземам се; довзимане1.

ДОВЗЀМАНЕ

ДОВЗЀМАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от довземам2 и от довземам се; довзимане2.

Списък на думите по буква