ДОВЍВАНЕ

ДОВЍВАНЕ ср. Отгл. същ. от довивам и от довивам се.

Списък на думите по буква