ДОВКА̀РВАМ

ДОВКА̀РВАМ, ‑аш, несв.; довка̀рам, ‑аш, св., прех. Вкарвам и това, което е останало да се вкарва, вкарвам нещо напълно, докрай. Бранителите се стараят да блокират пътя на нападателите, а последните — да довкарат.. топката в коша. Б. Такев и др., Б, 112. Довкара овцете в кошарата и я затвори. довкарвам се, довкарам се страд.

Списък на думите по буква