ДОВКА̀РВАНЕ

ДОВКА̀РВАНЕ ср. Отгл. същ. от довкарвам и от довкарвам се.

Списък на думите по буква