ДОВЛА̀ЧА

ДОВЛА̀ЧА. Вж. довлачвам и довлачам1.

Списък на думите по буква