ДОВЛА̀ЧВАНЕ

ДОВЛА̀ЧВАНЕ ср. Отгл. същ. от довлачвам и от довлачвам се; доизвлачване.

Списък на думите по буква