ДОВЛЕКА̀

ДОВЛЕКА̀. Вж. довличам, довлачам2 и довлачвам2.

Списък на думите по буква