ДОВЛЀТ

ДОВЛЀТ м. Остар. и диал. Държава, страна; девлет. — Ние денонощно се молим на бога за нашия султан .. и за целия турски довлет, и за тебе, войводо. Д. Талев, ЖС, 130.

Списък на думите по буква