ДОВНА̀СЯНЕ

ДОВНА̀СЯНЕ ср. Отгл. същ. от довнасям и от довнасям се.

Списък на думите по буква