ДОВНЕСА̀

ДОВНЕСА̀. Вж. довнасям.

Списък на думите по буква