ДОВО̀ЛНО

ДОВО̀ЛНО1. Нареч. от доволен1; със задоволство, с удовлетворение. От лекарството ми ставаше топло в стомаха, болките бързо минаваха и аз оздравявах.. — Мина му, мина му — доволно казваше тате и добавяше: — Хайде отивай сега да играеш! Г. Белев, ПЕМ, 18. Ловецът нагази с гумени ботуши, взе патицата, поразтърси я доволно и като излезе на брега, радостно извика на другарите си. И. Петров, ЛСГ, 98. Беров го помилва по дългата шия, извади от джоба си бучка захар, която конят пое с черните си влажни бърни, като доволно изпръхтя. Д. Кисьов, Щ, 186.

ДОВО̀ЛНО

ДОВО̀ЛНО2 нареч. Остар. и диал. 1. Колкото е необходимо, нужно; достатъчно. Всичко имам доволно и предоволно, Бог ми е дал. Само едно не ми е дал Бог много — с много мъжка челяд не ме е сподобил. Ст. Загорчинов, ДП, 225. — Имам си доволно всичко, живея. Й. Йовков, Ж 1945, 207. Найден реши, че Невенка не е още доволно силна, за да пренесе безбедно нови вълнения. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 149. Дрехи имам до живот да носа, / пари имам доволно да арча. Нар. пес., СбНУ ХIV, 68.

2. В голяма степен или в голямо количество; много, твърде. Колата спря пред някаква боядисана в зелено дървена врата, на чиято брава висеше доволно голям катинар. С. Северняк, ОНК, 245. Как живеете в Пловдив? Моят живот тука,.., е доволно скучен (К. Величков, Писмо до М. Маджаров).СбЦГМГ, 251. Секи, който би прочел тая статия, би видял доволно ясно, че авторът ѝ напада повечето на достойнствата, нежели на недостатоците на това списание. Хр. Ботев, Съч. 1929, 344. Изминахме доволно място от селото навън, а никой са от нас не решава да каже истината, да дигне ръка. З. Стоянов, ЗБВ II, 37. Някои от тия писма [на читатели на вестник "Новое время"] са доволно любопитни. С. Радев, ССБ II, 213.

3. Като междум. Достатъчно, стига. — Доволно, братко! — каза той. — Нож и граматика са невместими на едно място! Ти

си човек бунтовник... З. Стоянов, ЗБВ I, 425. Ивана. Да кажа ли молитвата ти сетня? Кралят. Доволно! Вярвам. Туй човек не може / сам си да знае... Ив. Вазов, ИГП (превод), 55. Вий, значи, българин?... Мерси.., / Сега у вас е друго, волно... / У нас — война, ни миг покой, / но ний ще викнеме: "Доволно!..." О. Василев, П, 67.

Списък на думите по буква