ДОВО̀ЛСТВУВАНЕ

ДОВО̀ЛСТВУВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от доволствувам и от доволствувам се.

Списък на думите по буква