ДОВЧЀРАШЕН

ДОВЧЀРАШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. Който е бил някакъв в съвсем близко минало, до много скоро; доскорошен, неотдавнашен. Колцина предприемачи,.., фабриканти и притежатели на грамадни здания, довчерашни лумпени,.. днес дължат своето положение на покритата с гъсто було тяхна и на сподвижниците им "патриотична дейност"! Г. Георгиев, Избр. пр, 334. Мислех си, че всичко е предопределено, и исках да видя само как Сюлейман ага ще запази достойнството си. Как довчерашният господар на долината ще се подчини на Караибрахим, без да се унижи. А. Дончев, ВР, 42. Евгени с мъка разпозна в това мъртво, разкривено лице довчерашния доктор Сами Меворах. Д. Ангелов, ЖС, 285. Той от сърце желаеше да направи нещо хубаво, да изкупи греховете на довчерашния си живот. Й. Йовков, Ж 1945, 97.

Списък на думите по буква