ДОВЧЀСВАМ

ДОВЧЀСВАМ, ‑аш, несв.; довчѐша, ‑еш, мин. св. довчѐсах, св., прех. Вчесвам докрай, вчесвам и това, което остава да се вчесва; досресвам. — Разправяйте, какво правите, какво струвате? — подкани Мата другарите си и приведена обърна лице към огледалото да довчеше косата си. Д. Вълев, З, 298. довчесвам се, довчеша се страд. и възвр.

Списък на думите по буква