ДОВЧЀСВАНЕ

ДОВЧЀСВАНЕ ср. Отгл. същ. от довчесвам и от довчесвам се; досресване.

Списък на думите по буква