ДОВЪРВЯ̀ВАНЕ

ДОВЪРВЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от довървявам.

Списък на думите по буква