ДОВЪ̀РЖА

ДОВЪ̀РЖА. Вж. довързвам.

Списък на думите по буква