ДОВЪРТЯ̀ВАНЕ

ДОВЪРТЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от довъртявам и от довъртявам се.

Списък на думите по буква