ДОВЪ̀РША

ДОВЪ̀РША. Вж. довършвам и довършам.

ДОВЪРША̀

ДОВЪРША̀. Вж. довършавам.

Списък на думите по буква