ДОВЪРША̀ВАНЕ

ДОВЪРША̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от довършавам и от довършавам се.

Списък на думите по буква