ДОВЪРШЀЯ

ДОВЪРШЀЯ. вж. довършавам.

Списък на думите по буква