ДОВЯ̀ВАНЕ

ДОВЯ̀ВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от довявам1 и от довявам се.

ДОВЯ̀ВАНЕ

ДОВЯ̀ВАНЕ2 ср. Отгл. същ. от довявам2 и от довявам се.

Списък на думите по буква