ДОГАДА̀ВАМ

ДОГАДА̀ВАМ, ‑аш, несв.; догада̀я, ‑а̀еш, мин. св. догада̀х, св., прех. Остар. Книж. Отгатвам. За да пресуши съвсем извора на тия размирия, намисли едно средство, истина здраво, но толкова опасно, щото и най-смелий человек да го чуе и ще затрепери. Оставам ви да догадайте сами какво е било това средство. П. Кисимов, ОА II (превод), 66. догадавам се, догадая се страд.

ДОГАДА̀ВАМ СЕ несв.; догада̀я се св., непрех. Остар. Книж. Досещам се, догаждам се.

Списък на думите по буква