ДОГАДА̀ВАНЕ

ДОГАДА̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от догадавам и от догадавам се.

Списък на думите по буква