ДОГА̀СВАНЕ

ДОГА̀СВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от догасвам; доизгасване.

Списък на думите по буква