ДОГАСЯ̀

ДОГАСЯ̀. Вж. догасявам и догасям.

Списък на думите по буква