ДОГАСЯ̀ВАНЕ

ДОГАСЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от догасявам и от догасявам се; догасяне, доизгасяване.

Списък на думите по буква