ДОГЛА̀ЖДАМ

ДОГЛА̀ЖДАМ, ‑аш, несв.; догла̀дя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Гладя и това, което е останало да се глади, изглаждам всичко докрай; доизглаждам. Доглаждам чаршафите.

2. Гладя още, допълнително; доизглаждам. Доглади полата, че отзад има гънки. доглаждам се, догладя се страд.

Списък на думите по буква