ДОГЛА̀ЖДАНЕ

ДОГЛА̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от доглаждам и от доглаждам се; доизглаждане.

Списък на думите по буква