ДОГЛЀЖДАМ

ДОГЛЀЖДАМ, ‑аш, несв.; доглѐдам, ‑аш, св., прех. 1. Гледам и това, което е останало да се гледа, изглеждам всичко докрай; доизглеждам. Опасно е, я да минем по-назад. Той мина назад и другите също поотстъпиха и от доста почтително разстояние догледаха филма... Й. Радичков, НД, 46. На другия ден, когато отец Сергей догледа и последните редици на своите,.., той свали черния калпак и се закръсти, с поглед към отминаващите. Р, 1927, бр. 238, 2.

2. Гледам, оглеждам и това, което е останало да се огледа, оглеждам всичко докрай; дооглеждам. Гороломов седна до прозореца и пак погледна навън — искаше да догледа широкия богатски двор. Й. Йовков, ПГ, 170.

3. Обикн. с отриц. Виждам добре, забелязвам, обръщам внимание на нещо. Ще видят неговия подпис на разрешителното. Как ще обясни, че не е догледал? Сляп ли е бил да не разбере.., че тия хора приличат на всичко друго, но не и на тухлари? П. Вежинов, ДБ, 43-44. И после, пак от тях залисан, той не догледа, ами остави, та изкипя каймака на кафето. Т. Влайков, Мис., 1896, кн. 5, 381. Гледаше упреците да не наранят Керанов. Вярно, той не е догледал; бил е прекалено радостен и не предвидил, че и утре ще има човешка мъка. Д. Вълев, Ж, 139. Тук прави грешка, там пък — не доглежда, / един го граби, друг пък го подвежда. В. Ханчев, СбСт, 144.

4. Разг. Гледам, грижа се за някого или нещо докрай, докогато е нужно. — Ех, тежък е вдовишкия живот ‑..- Ама някога, гледаш, и на вдовица излял късмет, та се поразслаби и си догледа по-лесно децата. Добър е господ и за тебе — рекла тя. Т. Влайков, Съч. II, 223. доглеждам се, догледам се страд.

Списък на думите по буква