ДОГЛО̀ЗГВАМ

ДОГЛО̀ЗГВАМ, ‑аш, несв.; догло̀згам, ‑аш, св., прех. Глозгам и това, което е останало за глозгане, изглозгвам всичко докрай. Хвърлиха кокалите да ги доглозгат кучетата. доглозгвам се, доглозгам се страд.

Списък на думите по буква