ДОГЛО̀ЗГВАНЕ

ДОГЛО̀ЗГВАНЕ ср. Отгл. същ. от доглозгвам и от доглозгвам се.

Списък на думите по буква