ДОГМАТЍК

ДОГМАТЍК, мн. ‑ци, м. Книж. 1. Лице, което изгражда своето мислене и своя мироглед върху догми, което се отличава с догматизъм. ‑Аз имам само една склонност: строго и точно да изпълнявам нарежданията на Централния комитет. — Той се усмихваше хапливо.. — Да, но ти всичко възприемаш механично — въздишаше Ефремов. — Ти си опасен догматик! А. Гуляшки, СВ, 211.

2. Специалист по догматика (в 1 знач.).

Списък на думите по буква