ДОГНЍВАНЕ

ДОГНЍВАНЕ ср. Отгл. същ. от догнивам.

Списък на думите по буква