ДОГОВА̀РВАМ

ДОГОВА̀РВАМ СЕ, ‑аш се, несв. (остар. и диал.); догово̀ря се, ‑иш се, мин. св. ‑их се, св., непрех. Договарям се. Страните, които ся договарват, могат да представляват,.., домашни актове, в толкова екземпляри, колкото заинтересовани страни има. ВП, 83.

Списък на думите по буква