ДОГОВА̀РЯМ

ДОГОВА̀РЯМ1, ‑яш, несв.; догово̀ря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. и (рядко) непрех. Обикн. в съчет. със същ. дума и под. Говоря, казвам докрай; доизговарям, доизказвам, договорвам. Не можах да се сдържа и му забележих, че той [приставът] няма право да се обръща по този начин. Но не успях да договоря думите си и няколко жестоки удари се посипаха по главата ми. Ал. Константинов,Съч. I, 146. — Отивам...добре...ще ида... Тя не договорила своите думи, а извикала: "Хасан". Л. Каравелов, Съч. II, 136. — И давно... — Той не можа да договори. Очите му отдавна беха пълни и сега рукнаха оние тежки старешки сълзи. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 161. договарям се, договоря се страд.

ДОГОВА̀РЯМ

ДОГОВА̀РЯМ2, ‑яш, несв.; догово̀ря, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Книж. Сключвам договор за нещо, със специален договор уговарям, споразумявам се за извършване на някаква работа, доставка на стоки и др.; договорирам. Кооперативът ни е договорил да предаде на държавата 230 000 кг памук. ОФ, 1963, бр. 5947, 1. — Тази година гроздовата реколта е богата. С РКС Пловдив сме договорили да изкупим 1350 тона грозде за зимата. ВН, 1958, бр. 2225, 1.

2. Диал. Уговарям, спазарявам. Договорих слуга. Н. Геров, РБЯ I, 311. договарям се, договоря се страд.

ДОГОВА̀РЯМ СЕ несв.; догово̀ря се св., непрех. 1. Водя преговори, уговарям се, споразумявам се с някого за нещо. Още когато се договаряше с хазаите, Каменов ги помоли да му отстъпят приземния етаж. Кр. Кръстев, К, 13. — Ако бяхте идвали да се съветваме, така както се договорихме, нямаше да стигнем да такова положение — да ни предписват да заведем срещу вас съдебно дирене. П. Вежинов, ВР, 249. Решихме да обявим еднодневна гладна стачка, след като се договорим и с останалите другари. Ем. Манов, ПЯ, 65. Тримата [парашутисти] преминаха широката поляна пред къшлата на голямо разстояние един от друг, спряха се на края на поляната, сякаш се договаряха, и после навлязоха в гората. Д. Ангелов, ЖС, 158. През април .. машините бяха готови, но парите за тях не са изпратени. От промкомбината ме дадоха под съд, тъй като аз се договарях с тях. ВН, 1960, бр. 2613, 2. Когато ся усетило, че Добре тайно ся договарял с царя [на Византия] за мир, безполезен тям, българете си избрали нов цар. ВИ, 117.

2. Книж. Сключвам договор, обвързвам се чрез договор за нещо. — Добре, какво, собствено, искате да напиша? — Един договор. Искам да кажа, че ние се договаряме... Ст. Чилингиров, РК, 188-189.

Списък на думите по буква