ДОГОВО̀РЕНОСТ

ДОГОВО̀РЕНОСТ, ‑тта̀, мн. ‑и, ж. Книж. Споразумение, съглашение. В последно време между подполковник Каменов и старши лейтенант Церски се установи някаква мълчалива договореност. Никой не даваше повод да се говори за смъртта на Росица. Кр. Кръстев, К, 256. По договореност с пашата Осман [Пазвантоглу] получил чина назър на крепостта [на град Видин].В. Мутафчиева, КВ, 112. Разговорът е най-добрият начин за постигане на разумни договорености. Диал., 1990, бр. 6, 9.

— От рус. договоренность.

Списък на думите по буква