ДОГОДЯ̀ВАНЕ

ДОГОДЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от догодявам и от догодявам се; догаждане2.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква