ДОГО̀НВАМ

ДОГО̀НВАМ, ‑аш, несв.; дого̀ня, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Настигам, застигам някого или нещо, обикн. с гонене, с тичане, като се движа бързо след него. Иван Белин въздъхна и тръгна да догони стадото си. Й. Йовков, ВАХ, 154. "Конете им са отпочинали и те скоро ще ме догонят", бързо съобрази Игрил и удари вляво към Марица. Ст. Загорчинов, ДП, 306. Керанов яхна жребеца пред парната мелница,.., и догони каруцата в края на селото. Керанов често съпровождаше товара. Д. Вълев, Ж, 42-43. Догонва той другарчето си, дръпва го за ръкава,.., но и другото дете се опънало. О. Василев, ЖБ, 65. // Само несв. Тичам, бързам, за да настигна, застигна някого; гоня. Юрталана се забави. Пък може и на Делча да се струваше така, защото талигата с раненото момче беше заминала за града и той трябваше да я догонва. Г. Караславов, С, 29. Той трябвало да почака двуколката и да догонва другарите си, които щели да го чакат в Средорек. Сл. Трънски, Н, 494. Сетил се мъжът за кравите,.. и хукнал да догонва говедаря, но не го догонил. Ран Босилек, ВП, 90. // Само несв. С тичане, с бързане успявам да се движа заедно, редом с някого. Тинчо закрачи с дългите си крака надолу по улицата, а Семо и Стела притичваха край него. Дянко пухтеше и с мъка ги догонваше. П. Проданов, С, 8. Върволицата мълчаливо крачеше по неизвестен път... Децата едвам догонваха майките си... М. Грубешлиева, ПИУ, 293. Обр. На излизане от училищния двор .. Борис Глаушев настигна Дяконов и го отмина. Догони го басовият, дрезгав глас на Дяконов:Много бързаш, младо. Д. Талев, ГЧ, 70. Неговият сипкав, но приятен и силен бас се присъедини към бистрия глас на момичето, закъсняваше на няколко такта и след това плавно и бързо го догонваше. Й. Йовков, Разк. II, 49. Вечерта ги догони към края на селото. М. Яворски, ХСП, 25. Една майка след него мълчи / и го с поглед догонва,/ но изцедени в мъка очи / сълзи не проронват... Н. Хрелков, ДД, 245.

2. Прен. Стремя се да настигна някого, да се изравня с някого или настигам, изравнявам се с някого по възможности, постижения, успехи, богатство и пр. Действително селото трябва да догонва града, но градът не може да остане на едно място. А. Каменова, И, 72. — Ние жените трябва във всичко да ви догоним, да ви настигнем, за да вървим заедно напред, мъже и жени. Д. Талев, ПК, 201. Трябва и те да догонят по имот първите хора в селото. Т. Влайков, Съч. III, 267. — Човек трябва да се учи от пчелите. Май не може да ги догони в работата. Сп. Кралевски, ВО, 67. Едни от тия народи са изминале веке пътя на духовното развивание, други са далече отишле, не мож ги догони и в сто години. Н. Бончев, ПСп, 1873, кн. 7 и 8, 3.

3. Прен. С усилие достигам до някакъв обем, граница, равнище на дадена работа. "Но какъв пример може да бъде той, когато едвам догонва нормата?" — недоумява взводният. Н. Хайтов, ШГ, 97. Всички разрушени вретена във фабриката не били възстановени, но все пак с тези, които останали и които получили, работниците догонили предишното производство. Г. Караславов, Избр. съч. III, 47. Нали той се оплакваше, че не му достига работна ръка, че едва смогва да догони нормите и производствения план? А. Гуляшки, МТС, 125. // Непрех. и прех. Наваксвам. — Ти му разясни нормите, колко му се полага да изработи за днес. Ако изостане, утре сам ще до‑

гонва. Н. Каралиева, Н, 160. Отначало учението ѝ вървеше трудно, тя не беше достатъчно подготвена, трябваше много да се старае, да догонва, за да не се мъкне в опашката, а да върви пред другите. ОФ, 1950, бр. 1775, 4. догонвам се, догоня се I. Страд. от догонвам. Затова всеки етапен пункт се догонва и очаква като оазис сред пустиня. Й. Йовков, Разк. III, 171. Царска Русия била крайно изостанала в стопанско отношение страна. Нужно било да се върви напред, да се догонят и надминат най-богатите страни в света. Ист. X кл, 222. За да се догони това закъсняване в жътвата, на много места се подема нощна жътва с всички налични сили и сноповързачки. ОФ, 1950, бр. 1804, 2. II. Взаим. от догонвам в 1 и 2 знач. Виждаха се облачни останки как се догонват оттатък селището, застигат се една друга, наедряват и образуват нови облаци. Й. Радичков, НД, 112. Кукуриганията се редуваха, догонваха, настигаха — тенорови, алтови, басови. О. Василев, ЖБ, 316. — Сигурно е много хубаво да се плъзнеш сега по водата с лодка — каза момичето. Гласът ѝ звучеше особено, с непознати за Данилич гръдни нотки, които играеха и се догонваха. С. Северняк, П, 89.

Списък на думите по буква