ДОГО̀НВАНЕ

ДОГО̀НВАНЕ ср. Отгл. същ. от догонвам и от догонвам се. Разбира се, Каравелов, Ботев и Вазов са едни от първите писатели, които бяха за мене пример за писане и идеал за догонване. П. Тихолов, Сб??СЕП, 228.

Списък на думите по буква