ДОГО̀РВАНЕ

ДОГО̀РВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от догорвам и от догорвам се; догаряне2.

Списък на думите по буква