ДОГОРЯ̀ВАНЕ

ДОГОРЯ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от догорявам; догаряне1.

Списък на думите по буква