ДОГОСТЯ̀ВАНЕ

ДОГОСТЯ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от догостявам и от догостявам се; догощаване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква